Agile

Reinforce IT is synoniem aan Agile en dit staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Flexibel en wendbaar organiseren is een manier van denken, werken en handelen. Maar we gaan wel een stukje verder…. STERKER MAKEN… dat is Reinforce. Met onze aanpak stellen we organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in het werk. Daarbij staat het maximaal leveren van waarde voorop, met oog voor welzijn van medewerkers en gezonde bedrijfsresultaten. We werken graag met Agile frameworks gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Medewerkers en hun onderlinge interactie boven vastomlijnde processen en tools uit te laten stijgen
  • Werkende kant en klare oplossingen opleveren boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerken met alle stakeholders i.p.v. langdradige en te gedetailleerde (contract)onderhandelingen
  • Inspelen op veranderingen in plaats van het volgen van een vast plan

Deze punten maken deel uit van het Agile Manifest en vormen voor Reinforce IT richtlijnen om projecten werkbaar, tijdig en binnen budget op te leveren!

 

Agile projecten
LEES MEER BIJ​