Transparant

met plezier

  

IT projecten

Veel IT projecten, operationeel of strategisch, mislukken. Maar niet als je samenwerkt met Reinforce IT. Samen boeken we het succes. Niet alleen binnen gestelde planning maar ook binnen budget en inzet en beschikbaarheid van medewerkers. Het lukt ons om jouw organisatie hierin te begeleiden en te optimaliseren… alles aansluitend op primaire processen en bedrijfsstrategie.  Pas dan zijn we tevreden. En tuurlijk snappen we dat het lijkt alsof je in je eentje sneller gaat maar samen kom je verder! Winnen doe je samen….. WIN/WIN-plus heet dat.

Het is relatief simpel om dit doel te bereiken. Zo simpel dat we vaak de meest voor de hand liggende oplossingen bijna niet zien. En dit is waar het misgaat… en wat tevens het gedachtegoed van Agile functioneren tegenwerkt. Herken je dit?

Samenwerking is het sleutelwoord voor succes tussen leidinggevenden en hun medewerkers, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
Niet top down maar bottom up. Hiërarchische schalen zullen ondergeschikt moeten zijn als je zelfregulerende teams wilt ontwikkelen. Ga met elkaar na wat de volgende uitgangspunten zijn:

  • Wat is de huidige situatie
  • Waar moeten we zijn
  • Hoe komen we daar
  • Hoe blijven we daar
  • Breng alle acties in beeld
  • Zet dit uit op een tijdslijn
  • Organiseer budget als dit nodig is