Leveringsvoorwaarden websites en huisstijlen

Auteursrechten en webdesign

Op het ontwerp van een website rusten auteursrechten. Dit betekent dat het uitsluitend Reinforce IT is toegestaan de door haar gemaakte website(s) te publiceren of openbaar te maken. Dit gaat vooral over de presentatie en het gebruik van het ontwerp (inclusief huisstijl toepassingen als dit ook door Reinforce IT is gemaakt). De rechten gaan niet over tekstuele inhoud als opdrachtgever/klant dit heeft aangeleverd.

Licentie of overdracht

Indien een websiteontwerp is vervaardigd en de website is gepubliceerd, dan wordt door Reinforce IT aan de opdrachtgever het recht verleend om de website te gebruiken, de zogenaamde licentie. In plaats van het verlenen van een licentie kunnen auteursrechten op het ontwerp van de website aan opdrachtgever worden overgedragen middels een schriftelijke overeenkomst. Wil je dat alle auteursrechten op de door Reinforce IT ontwikkelde en in de toekomst te ontwikkelen logo’s/huisstijl/ontwerpen aan je worden overgedragen? Dan kan dit tegen vergoedingen welke worden vastgelegd in een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten. Zolang de auteursrechten niet zijn overgedragen is Reinforce IT de auteursrechthebbende van het werk.

Gebruik van een website ontwerp

Het is niet toegestaan zonder de toestemming van Reinforce IT gebruik te maken van een ontwerp voor een website, of het buiten Reinfore IT om het uitbesteden van het onderhoud, of om dit ontwerp te kopiëren zonder daarvoor een gepaste vergoeding te betalen. Hierbij wordt expliciet geen onderscheid gemaakt tussen webites (en het design) welke pro deo zijn vervaardigd dan wel betaalde websites. Al onze ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. Ditzelfde geldt ook voor het ontwerp van een logo of huisstijl, zie onderstaand.

huistijlen en logo's

Reinforce IT maakt in opdracht huisstijlen en logo’s. Hiermee heeft Reinforce IT in het beginsel het auteursrecht op deze huisstijlen en logo’s en de wijze waarop het wordt toegepast. De opdrachtgever (klant) verkrijgt hierbij een licentie op het gebruik voor de eigen onderneming / vereniging of stichting. Reinforce IT kan, indien gewenst, afzien van het auteursrecht tegen een vergoeding. In dit geval krijgt de opdrachtgever voortaan de zeggenschap over het ontwerp en de wijze waarop het gebruikt mag worden. Dan kan dit tegen vergoedingen welke worden vastgelegd in een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten. Zolang de auteursrechten niet zijn overgedragen is Reinforce IT de auteursrechthebbende van het werk