SixSigma

SixSigma betekent simpelweg een kwaliteitsmaatregel. Hierbij streef je naar perfectie. Six Sigma is een gedisciplineerde aanpak bij het elimineren van “defecten” in een proces of onderdeel daarvan. Het kan ‘Six Sigma’ worden genoemd of ‘Operational Excellence’, ‘Zero Defects’ of ‘Customer Perfection’.

Operational Excellence
Dit is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet gaan. Dit houdt in op tijd en tegen een uitstekende prijs en voldoen aan overeengekomen kwaliteit (TQC).

Zero defects
Een defect is een (proces) output, product of dienst die niet voldoet aan de vereisten van klanten. Bij het SixSigma model elimineer je defecten.

Customer perfection
Betekent zoveel als dat de klant gaat ervaren dat de aan hem geleverde diensten volledig bijdragen aan de verwachting voor wat betreft kwaliteit, levertijd en kosten.

SixSigma DMAIC projecten
LEES MEER BIJ​